Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές – Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού Λογαριασμού

Όλοι οι φοιτητές που είναι ενεργοί μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Στο σύστημα του φοιτητολογίου για όλα τα τμήματα οι λογαριασμοί πρόσβασης στην γραμματεία https://students.uowm.gr/, θα δημιουργηθούν σήμερα 27-9-2023 μέχρι το μεσημέρι και θα είναι διαθέσιμοι προς χρήση στο https://students.uowm.gr/ πχ (για να κάνουν δήλωση). Το παραπάνω δεν επηρεάζει την δημιουργία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού από τους φοιτητές.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οδηγίες για την δήλωση μαθημάτων.

© 2016 nured.uowm.gr