Ανακοίνωση Για πρωτοετείς φοιτητές

Για πρωτοετείς φοιτητές

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές  να περάσουν από την γραμματεία του τμήματος
για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις φοίτησης και τους κωδικούς ενεργοποίησης.
(Ώρες συνεργασίας 11:00 – 13:00 καθημερινά)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία,
μπορούν να λάβουν τα παραπάνω, πηγαίνοντας σε ένα ΚΕΠ με την Αστυνομική Ταυτότητα του φοιτητή και να κάνουν αίτηση και αποστολή στο Fax 23850-44879.

Για τις δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα ανακοινωθούν ξεχωριστές ημερομηνίες.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οι φοιτητές / τριες να μεταφερθούν στο παρακάτω link:

http://students.flo.uowm.gr/ και στο πάνω μέρος να επιλέξουν Ενεργοποίηση λογαριασμού, και από την λίστα Τμήμα να επιλέξουν 602-ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ. Στο e-mail να βάλουν το πανεπιστημιακό e-mail από το Δελτίο ενεργοποίησης καθώς και το κινητό τους τηλέφωνο.

Μετά από την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οι φοιτητές / τριες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πανεπιστημιακή ταυτότητα στο παρακάτω link: http://academicid.minedu.gov.gr/.

© 2016 nured.uowm.gr