Ανακοίνωση για μαθήματα από έκτακτο διδακτικό προσωπικό

Επειδή η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων δεν είναι εφικτό να αρχίσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, θα υπάρξει νεότερη σχετική ανακοίνωση.

Δ’ Εξαμ.

0531Ε – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

0532Ε – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

0536E – ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1311Ε – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1312Ε – ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1907Υ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η’ Εξάμ.

0533Ε – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΒΙΑΣ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

1315E – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

© 2016 nured.uowm.gr