Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης 2018-2019

Στο διάστημα από 16 Μαΐου – 6 Ιουλίου 2018, όσοι εκ των προπτυχιακών φοιτητών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν σε Κοζάνη και Φλώρινα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://web.uowm.gr/applications.

Συγκεκριμένα: α) η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκινάει στις 16 Μαΐου 2018 και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00 και

β) η υποβολή των δικαιολογητικών μαζί με την ηλεκτρονική  αίτηση ξεκινάει στις 16 Μαΐου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30.

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου (Γραφείο 101 της Παιδαγωγικής Σχολής, για τους φοιτητές της Φλώρινας) κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Ανακοίνωση – Δικαιολογητικά σίτισης 2018-2019

Υπεύθυνη Δήλωση σίτιση

© 2016 nured.uowm.gr