Ανακοίνωση για δράση ομάδας ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών

Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Φλώρινα, θα ξεκινήσει την λειτουργία ομάδας ψυχολογικής υποστήριξης και προσωπικής ανάπτυξης για φοιτητές και φοιτήτριες όλων των τμημάτων της Φλώρινας.

Για συμμετοχή και πληροφορίες διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

© 2016 nured.uowm.gr