Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Oι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με τραχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση που αναφέρεται για τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα: στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την σχετική εγκύκλιο θα βρείτε στα επισυναπτόμενα

© 2016 nured.uowm.gr