Ανακοίνωση – Επείγον για φοιτητές 7ου (Ζ’) εξαμήνου

Το Π.Τ.Ν. θα προσφέρει εργαστηριακό μάθημα επιλογής, με τίτλο «1703Ε – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» , στους φοιτητές 7ου (Ζ’) εξαμήνου.

Καλούνται οι φοιτητές / τριες που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να συμπληρώσουν ηλεκτρονική δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση (https://goo.gl/forms/crrhDDxVQXFVfrRl1) και να την αποστείλουν έως τις 19/10/2016.

Οι θέσεις για το εν λόγω μάθημα είναι 25. Εάν υπερβούν οι αιτήσεις τον αριθμό αυτόν, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Επισημαίνεται ότι το μάθημα θα διδαχθεί κάθε Παρασκευή και ώρα 12:00 – 15:00

© 2016 nured.uowm.gr