ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων

Δείτε το σχετικό έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2016-17.pdf)

Προσοχή: Συγγράμματα μπορούν να παραλάβουν οι φοιτητές / τριες μόνο για μαθήματα τα οποία έχουν δηλωθεί  στο σύστημα της Γραμματείας. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν την δήλωση μαθημάτων τους και να ενημερώσουν την γραμματεία για παραλείψεις.

© 2016 nured.uowm.gr