Ανακοίνωση – Διόρθωση στις οδηγίες των δηλώσεων μαθημάτων για το Γ’ εξάμ.

Παρακάτω έχει γίνει διόρθωση στις οδηγίες για τα επιλεγόμενα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου.

Οι φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα 2213Υ στο χειμερινό θα δηλώσουν 2 αντί για 1 επιλεγόμενο.

Οι δηλώσεις είναι ανοιχτές μέχρι την Κυριακή 9/10/2022

Για φοιτητές Γ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 4 (Τέσσερα) υποχρεωτικά μαθήματα (0110Υ, 0401Υ, 1003Υ, 1405Υ)

Το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα – Παρατήρηση – Αναστοχασμοί, θα δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην ξεχωριστή ανακοίνωση από τις διδάσκουσες.

Θα δηλωθεί από τους μισούς φοιτητές του Γ’ εξαμ και οι υπόλοιποι θα το δηλώσουν στο εαρινό εξάμ.

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο και θα δηλώσουν 2 (δυο) επιλεγόμενο μάθημα.

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο και για το λόγο αυτό θα δηλώσουν 3 (τρία) επιλεγόμενα μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

© 2016 nured.uowm.gr