Ανακοίνωση δήλωσης διευρυμένης πρακτικής άσκησης 2020-2021

Η ανακοίνωση αφορά φοιτητές 2ου, 3ου και 4ου έτους.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση