Ανακοίνωση – Διευρυμένη Πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” θα επαναλειτουργήσει στο ΠΤΝ για τους μήνες Απρίλιο – Οκτώβριο 2016. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι 32, θα καλυφθούν από φοιτητές που δεν έχουν κάνει Διευρυμένη ΠΑ κατά το παρελθόν και για την επιλογή των φοιτητών/τριών θα ακολουθηθεί διαδικασία κλήρωσης.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΠΤΝ που φοιτούν στα εξάμηνα 4ο και 6ο και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση κατά τους μήνες  Απρίλιο – Οκτώβριο 2016 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση https://goo.gl/0idJMM και να την αποστείλουν μέχρι τις 5 Απριλίου 2016 (ώρα 12.00 μμ).

Από το γραφείο της Πρακτικής Άσκησης

© 2016 nured.uowm.gr