Ανακοίνωση αναφορικά με το νέο φοιτητολόγιο Universis

Αγαπητοί/ές φοιτητές/ήτριες,

Ενόψει της αλλαγής του φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο μας (Universis), σας διαβιβάζουμε συνημμένα το εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών https://students.uowm.gr.

Το εγχειρίδιο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://nured.uowm.gr/egchiridia-chrisis-ilektronikis-grammatias-sto-fititologio-universis/

Τέλος, σας ενημερώνουμε πως η ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα είναι σε ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ευχαριστούμε.

© 2016 nured.uowm.gr