Ανακοίνωση – Αλλαγές σε αίθουσες μαθημάτων

Τα παρακάτω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην
αίθουσα Α6 στις αντίστοιχες μέρες και ώρες του προγράμματος.

0525Ε – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

0608Ε – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1611Ε – ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ, Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το μαθήματα:

0522Υ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

0501Υ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

θα πραγματοποιηθούν στο Μικρό Αμφιθέατρο και όχι στο Μεγάλο Αμφιθέατρο κάθε Τετάρτη στις 6:00 μ.μ.

 

© 2016 nured.uowm.gr