ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0701Υ – «Προσχολική Παιδαγωγική»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

0701Υ – «Προσχολική Παιδαγωγική», προαπαιτούμενο μάθημα στο 2213Υ – «Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα-Παρατήρηση-Αναστοχασμοί»

Σύμφωνα με τον Νέο Οδηγό Σπουδών 2021-22 το μάθημα ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 0701Υ που θα προσφέρεται από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-22 στο Β’ εξάμηνο είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα 2213Υ «Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα-Παρατήρηση-Αναστοχασμοί» που προσφέρεται στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι αυτή η τροποποίηση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ στις/στους φοιτήτριες/τές που έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα πέρυσι, δηλαδή το φθινόπωρο 2020 ή μετά από τις κατατακτήριες εξετάσεις τον Μάιο 2021, καθώς οι εν λόγω φοιτήτριες/τές ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2020-21.

Η νέα ρύθμιση αφορά στις/στους φοιτήτριες/τές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το τρέχον έτος και ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2021-22.

© 2016 nured.uowm.gr