Αλλαγή στο Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Έχουν γίνει αλλαγές στα παρακάτω μαθήματα

1703Ε – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – 27-01-2017

1808Υ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – 02-02-2017

0608Ε – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – 10-02-2017

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr