Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Η αλλαγές αφορούν:

Το μάθημα 1312Ε – ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ το οποίο από 15:00 – 18:00 είναι τώρα 18:00 – 21:00

Το μάθημα 0401Υ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έχει αλλάξει αίθουσα, από Α7 είναι τώρα Α2

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr