Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Έχουν αλλάξει η ώρες και μέρες για τα δύο παρακάτω μαθήματα.

Ε’ εξάμηνο

2005Ε – ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΩΝΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΕΜΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ)

0409Υ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό)

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr