Αλλαγή διαδικασίας χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2015-2016

Σύμφωνα με το υπ αρίθμ 71599/Ζ1/27-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται αλλαγή στη διαδικασία για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επίδοματος ακαδημαϊκού έτους 2015/16 και διακόπτεται η υποβολή αιτήσεων.

Για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας αναμένονται οδηγίες.

Για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη υποβάλλονται κανονικά αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2016 nured.uowm.gr