Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών Εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Λόγω έκτακτων αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών του εαρινού εξαμήνου, καλούνται όσοι φοιτητές / τριες του 8ου η μεγαλύτερου εξαμήνου θέλουν, να αντικαταστήσουν 1 από τα επιλεγόμενα μαθήματα που δήλωσαν, είτε με το μάθημα 1202Ε – ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (διδάσκουσα: Ι. Βαμβακίδου) είτε με το μάθημα 0208Ε – ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (διδάσκων: Γ. Τζάρτζας).

Το μάθημα 0208Ε – ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα προσφερθεί, στην αίθουσα Α9, Παρασκευή 09:00 – 12:00 και το μάθημα 1202Ε – ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ θα προσφερθεί στην αίθουσα Α6, Πέμπτη, 12:00 – 15:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές / τριες να περάσουν από τη γραμματεία του τμήματος στις ώρες συνεργασίας 11:00 με 13:00 να δηλώσουν το μάθημα.

Επίσης το Μάθημα 1101Υ – ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ μεταφέρεται από Παρασκευή 09:00 – 12:00 σε Τετάρτη 18:00 – 21:00 και θα διδαχτεί από την κ. Ι. Βαμβακίδου στην αίθουσα Α4.

© 2016 nured.uowm.gr