Νέα Αλλαγή στο Πρόγραμμα Εξεταστικής ΠΤΝ Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Οι καινούριες αλλαγές αφορούν το μάθημα του κ. Τζάρτζα και τα μαθήματα του κ. Ταμουτσέλη.


Οι αλλαγές αφορούν τα μαθήματα της κ. Τριαντάρη και του κ. Κωτόπουλου.

Επίσης προστέθηκε και το μάθημα 1601Υ – ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ την Τρίτη 11/06/2019 για όσοι παλιοί φοιτητές το χρωστάν και το δηλώσαν αυτό το εξάμηνο.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr