Αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξεταστικής ΠΤΝ Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Άλλαξε ημέρα ο Χρήστου από 06/02/2019 σε 08/02/2019

Έχουν γίνει αλλαγές στις αίθουσες για τα παρακάτω μαθήματα:

22/1/2019 – 0302Υ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

25/1/2019 – 0610Ε – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

31/1/2019 – 0308Ε – Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Παρακαλούμε να ελέγξετε το παρακάτω σχετικό πρόγραμμα

© 2016 nured.uowm.gr