Αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων

Έχουν γίνει η παρακάτω διορθώσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων:

Η ώρα για το μάθημα 1502Υ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι  2/7/2020, 9:00-18:00

Η ώρες για τα μαθήματα της κ. Παλαιολόγου είναι έως 21.00

© 2016 nured.uowm.gr