Αλλαγές στις αίθουσες εξέτασης μαθημάτων ΠΤΝ κατά την 2η εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Αλλαγή ημερομηνία εξέτασης μαθημάτων του κ. Ανδρόνογλου

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατά την 2η εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 (11/9/2023-15/9/2023) θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές αιθουσών εξέτασης των μαθημάτων του Π.Τ.Ν.:

  1. Δευτέρα 11/9/2023, 9:00- 12:00 – ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1003Υ) Κωτόπουλος: Μικρό αμφιθέατρο
  2. Δευτέρα 11/9/2023, 9:00- 12:00  – ΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2001Υ) Σέμογλου: Αίθουσα ΝΚ1
  3. Τρίτη 12/9/2023, 12:00 – 15:00 – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (2103Υ) Νίκα: Αίθουσα ΝΚ3
  4. Τρίτη 12/9/2023, 12:00 – 15:00 – ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (2005Ε) Σέμογλου: Αίθουσα ΝΚ2
  5. Τετάρτη 13/9/2023, 18:00- 21:00 – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, Η ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (0730Ε)  Αμπράζης: Αίθουσα Α3

Έγινε αλλαγή στην ημέρα εξετάσεων στα μαθήματα του κ. Ανδρόνογλου, τα μαθήματα του θα εξεταστούν την Πέμπτη 21/9/2023.

Από τη γραμματεία του ΠΤΝ

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr