ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να λάβουν πτυχίο με το τέλος των εξετάσεων
του εαρινού εξαμήνου, να περάσουν από τη γραμματεία του τμήματος Νηπιαγωγών για να συμπληρώσουν την αίτηση πτυχίου.

© 2016 nured.uowm.gr