1η Ανακοίνωση Πρόσκληση σε Πανελλήνιο Συνέδριο

1η ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για συμμετοχή σε Πανελλήνιο Συνέδριο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με

·         το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

·         την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

·         το Ινστιτούτο “Ανθρωπιστικών  Ερευνών” του ΠΑΚΕΚ “Τήμενος” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

·         το Εργαστήριο “Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών” (ΠαιΜεΚΕΠ) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

·         το Εργαστήριο “Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική” της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και

·         τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα

” Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα”

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης (με φυσική παρουσία) στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2024.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου 12, 13 και 14 Απριλίου 2024
Έναρξη υποβολής περιλήψεων 22 Δεκεμβρίου 2023
Λήξη υποβολής περιλήψεων 28 Ιανουαρίου 2024
Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων 25 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση Προγράμματος 10 Μαρτίου 2024

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι χωρίς κόστος. 

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr