100 Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ -Ανακοίνωση Πρόσκλησης

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Ιδρύματος ανακοίνωσε την παροχή 100 υποτροφιών στέγης ύψους 1200€. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, (α) με αναπηρίες, (β) από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και (γ) Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση

© 2016 nured.uowm.gr