Επιμορφωτικό πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ετήσιας διάρκειας με θέμα: «Ειδική Αγωγή»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

διοργανώνει, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης – ετήσιας διάρκειας (600 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με έναρξη Οκτώβριο του 2016 και λήξη τον Ιούνιο 2017.

Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως 2 (δύο φορές) το μήνα μέσω Σύγχρονης – Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης , πάντοτε ημέρα Σάββατο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13-09-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20-10-2016

Οι αιτήσεις γίνονται online στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2016_2017.php

Παρακαλούμε, επιπρόσθετα από την αίτηση, να προσκομίσετε σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση seanured@uowm.gr και τα παρακάτω:

απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της προκαταβολής (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ 1381)

αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/ πτυχίου (απλή φωτοτυπία)

φωτοαντίγραφο ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών (και μόνο σε αυτή την περίπτωση), μπορείτε να τα αποστείλετε στο φαξ 23850-55128.

Πριν από την έναρξη του Προγράμματος θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες στο e-mail που δηλώσατε στην αίτησή σας, σχετικά με την χρήση της σύγχρονης – ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Πληροφορίες:

Ευαγγελία Σβίρου, Γραμματεία, τηλ. 2385055085

Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 11:00-15:00

Μαρίνα Κουτσικίδου, τηλ. 6978124670

Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00

© 2016 nured.uowm.gr