Επιμορφωτικό σεμινάριο Δια Βίου Εκπαίδευσης – εξαμηνιαίας διάρκειας με θέμα: «Συμβουλευτική στην Ένταξη Αγοράς Εργασίας»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικό σεμινάριο Δια Βίου Εκπαίδευσης – εξαμηνιαίας διάρκειας (150 ώρες) για φοιτητές και πτυχιούχους όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών, για Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, για Στρατιωτικούς. Πολιτικούς, Δημοσιογράφους, Συμβούλους και στελέχη επιχειρήσεων, για απόφοιτους Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και ΙΕΚ με θέμα: «Συμβουλευτική στην Ένταξη Αγοράς Εργασίας». Στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού, η βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σταδιοδρομίας, η κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επιδρούν στην επαγγελματική επιλογή και η αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και της διαφορετικότητας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της/του Συμβούλου και στην ικανότητα των επικοινωνιακών σχέσεων με τους ανέργους, καθώς και στο στόχο της Συμβουλευτικής στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας και στη διαδικασία της εργασιακής ένταξης.

Έναρξη το Νοέμβριο του 2016 και λήξη τον Μάιο του 2017. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως Σάββατο και Κυριακή. Η πρώτη συνάντηση γίνεται δια ζώσης (ημέρα Σάββατο).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20-06-2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10-10-2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1. Απόδειξη κατάθεσης των πρώτων χρημάτων 150 ευρώ Αρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ: GR60 0172 2500 0052 5003 9507 824 Τράπεζα Πειραιώς (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ Κωδικός έργου 1380).
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση εργασίας
5. Αντίγραφο ταυτότητας
6. Φωτογραφία

Site Διαβίου και προκήρυξη: http://blogs.uowm.gr/advisorylabourmarket/
Κάντε την αίτηση σας εδώ: http://diaviou.nured.uowm.gr/advisorylabourmarket/

© 2016 nured.uowm.gr