Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

6ο εξάμηνο, Ειδική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Αλευριάδου Αναστασία
Κωδικός Μαθήματος 0606Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό , Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

H ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης. Προγράμματα ενταξιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Χαρακτηριστικά και γνωστικά πρότυπα παιδιά με νοητική καθυστέρηση, τύφλωση, κώφωση και αυτισμό. Προγράμματα παρέμβασης για νήπια και παιδιά με νοητικές, κινητικές, αισθητηριακές αναπηρίες. Πρώιμη παρέμβαση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετην επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

  • Θα έχουν επαρκή γνώση του γνωστικού και ερευνητικού αντικειμένου της ειδικής αγωγής
  • Θα έχουν κατανοήσει την εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης από το ειδικό στο γενικό σχολείο, καθώς και την ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμματα ένταξης παιδιών με αυτισμό, κινητικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, και αισθητηριακές διαταραχές

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση