Διοικητικά Όργανα

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων.

H Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νηπιαγωγών απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος:

 • Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

 • Αναστασία Αλευριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη:

 • Μέλη Δ.Ε.Π.
  • Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής
  • Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής
  • Αναστασία Αλευριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Σοφία Αυγητίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Αγγελική Τσαπακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Σοφία Αναστασιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γεωργία Στεφάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Νεκταρία Παλαιολόγου, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Σωτηρία Τριαντάρη, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Καλλιόπη Βρυνιώτη, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Σταμάτης Γαργαλιάνος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Ευαγγελία Καλεράντε, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Δόμνα Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Ιωάννης Μπέτσας, Επίκουρος Καθηγητής
  • Θαρρενός Μπράτιτσης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Αναστασία Στάμου, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Κωνσταντίνος Π. Χρήστου, Επίκουρος Καθηγητής
 • Έξι εκπρόσωποι φοιτητών/τριών

© 2016 nured.uowm.gr