Τζάρτζας Γεώργιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Εκπαίδευσης
Γραφείο: 212
Τηλέφωνο: 2385055082
E-mail: gtzartzas@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
0209EΗ Ανθρωπιστική Γνώση στη Μετανεωτερικότητα
0201ΥΙστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
0207EΙστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
0208ΕΠειθάρχηση και Εκπαίδευση
0302ΥΦιλοσοφία της Παιδείας
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης».

Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του ΜΠΣ, «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση» και Μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου/ ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ»,

μέλος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής στο Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΔΜ-ΕΑΠ «Δημιουργική Γραφή», Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ε.Ι.Ε.) και της Γερμανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας.

Δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, (Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΠΤΔΕ), και στην ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρόγραμμα παιδαγωγικής Κατάρτισης, ΕΠΠΑΙΚ).

Υπήρξε ερευνητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Επισκέπτης ερευνητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (fu-berlin),στη Γερμανία, στο Institute of Education, University of London (International Centre for Intercultural Studies), στη Βρετανία και υπότροφος στο Collegio San Carlo di Modena, στην Ιταλία.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδαγωγικών ιδεών από τη Νέα Εποχή έως τη μετανεωτερικότητα και στις επιρροές τους στην εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης, μέσα από την διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων της Ιστορίας της εκπαίδευσης, όπως πχ. της Πολιτισμικής Ιστορικής Ανθρωπολογίας.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

πρόσφατες δημοσιεύσεις:

- (2020). Επιμελητής της Σειράς: Homo Humanus Novus. Νέα Ανθρωπιστική Παιδεία.

Τομ.1ος Ανδρέας Μ. Καζαμίας. Ο Σωκράτης και η Ανθρωπιστική Παιδεία στη Νεωτερικότητα. Κρίση Παιδείας και Δημοκρατίας. Εκδόσεις ΙΩΝ.

- (2019a). Jan Amos Comenius: οι Απαρχές της Σύγχρονης Παιδαγωγικής. Ο άνθρωπος ως «animal educandum et educabilis». Αθήνα: Εκδόσεις Άνθρωπος.

- (2019b). Juri Meda. Mezzi di educazione di massa. Saggi di Storia della cultura materiale della scuola tra XIX e XX secolo. Franco Angeli 2016, p. 223.

Τα μέσα της μαζικής εκπαίδευσης.

Ιστορικά δοκίμια για τα σχολικά μέσα μεταξύ του 19ου και του 20ού αι., σ. 223.

Βιβλιοπαρουσίαση, στο: Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. 17-18 (2018-19), σ.346-361.

- (2017). Η Σημασία της Ανθρωπιστικής Γνώσης στις ΕπιστήμεςτηςΑγωγής, στο:

Athens Institute of Liberal Arts (A.I.L.A.), https://www.aila.org.gr/georgios-tzartzas/

© 2016 nured.uowm.gr