Πλιόγκου Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
ΦΕΚ: 202/26.2.2020/τ. Γ΄
Γραφείο: 305
Τηλέφωνο: 2385055114
E-mail: vpliogou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
0704YΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση και Παιδαγωγική
2202ΥEΔιδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
0728EΕκπαίδευση και Σύγχρονες Οικογένειες
0729EΠαιδική Ηλικία και Δικαιώματα Παιδιών: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις
2219ΥΠρακτική Άσκηση: Διερεύνηση, Σχεδιασμός και Ανάληψη Εκπαιδευτικού Έργου
0733ΥΣύγχρονη Παιδαγωγική και Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Η Βασιλική Πλιόγκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση. Έχει λάβει Πτυχίο Παιδαγωγικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές της, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης στα «Δικαιώματα Παιδιών». Κατέχει δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στις Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής από τα Πανεπιστήμια Λονδίνου, Αθηνών και Δ. Μακεδονίας και αντίστοιχο Διδακτορικό Δίπλωμα από την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επί σειρά ετών έχει συνεργαστεί ως διδάσκουσα και ερευνήτρια με το ΑΠΘ, ΔΠΘ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εξακολουθεί να συνεργάζεται με το ΕΑΠ, την ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου. Από το 2012, είναι μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού και εμπειρογνώμονας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε θέματα φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα εξής θέματα: εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, παιδική ηλικία και δικαιώματα παιδιών, πολιτειότητα, σύνδεση οικογένειας-σχολείου, φύλο, κι ακόμη σε εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ποικίλων παιδαγωγικών εργαλείων σε εκπαιδευτικά πλαίσια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Είναι η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΟΜΕΡ) και μέλος του ΔΣ του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Έχει διακριθεί με το Α΄ Βραβείο της Διεθνούς Επιτροπής της ΟΜΕΡ για το 2016 στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Global Action Programme της UNESCO, στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans της Σεούλ, στη Νότια Κορέα.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  • Πλιόγκου, Β., Καρακατσάνη, Δ. (επιμ.) (2020). Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Θεωρία και Πρακτική. Δημοκρατία, Πολιτειότητα, Ετερογένεια. Αθήνα: Gutenberg.

  • Zaragas, C. & Pliogou, V. (2020). Assessment and pedagogical implications of young children’s psychomotor development in Greek kindergarten schools. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 48, (2), 239-251. DOI: 10.1080/03004279.2019.1684540. Διαθέσιμο στο: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004279.2019.1684540

  • Πλιόγκου, Β., Ζάραγκας, Χ., Σοφολόγη, Μ. (2019). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία μαθητών/ριών: Παιδαγωγικές προτάσεις. Περιοδικό Μέντορας Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 17-18, 244-273. Διαθέσιμο στο: http://iep.edu.gr/library/images/uploads/psifiako_yliko/mentoras/issue17-18/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%B7_17-18.pdf

© 2016 nured.uowm.gr