Μπράτιτσης Θαρρενός
Διευθυντής Μεταπτυχιακού

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
ΦΕΚ: 350/Γ’/22.02.2021
Γραφείο: 215
Τηλέφωνο: 23850-55090
E-mail: bratitsis@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.bratitsis.gr/
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
1306ΕΑνάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ
2216YΔιδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
1305ΥΠληροφορική και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
1307ΕΠροηγμένες Τεχνικές Διδασκαλίας μέσω Τεχνολογίας
1313ΥΡομποτική και STEAM εκπαίδευση
Ο Θαρρενός Μπράτιτσης (http://www.bratitsis.gr/) είναι Πρωτοβάθμιος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει ή έχει διδάξει μαθήματα Εφαρμογών των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Ειδικών εφαρμογών αξιοποίησης των ΤΠΕ, Διδακτικής της Πληροφορικής, Ευέλικτης κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Διδακτικής της Πληροφορικής, στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, συντονίζοντας από το 2017 την ενότητα ΔΓΡ63 (Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 220 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, όλα με σύστημα διπλής τυφλής κρίσης εργασιών. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, υπάρχουν περισσότερες από 1100 καταγεγραμμένες ετεροαναφορές στο έργο του.

Είναι μέλος 8 επιστημονικών ενώσεων, ενώ έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές περισσοτέρων από 250 διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, είναι κριτής σε 47 επιστημονικά περιοδικά (στα 3 είναι associate editor) και έχει περισσότερες από 210 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση, Μάθηση μέσω Παιχνιδιών, Ψηφιακή Αφήγηση, STEAM Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστών και Learning Analytics.

Έχει συμμετάσχει ως εταίρος ή συντονιστής σε 22 ευρωπαϊκά προγράμματα (21 Erasmus+ και 1 Jean Monnet), 1 RIS, ενώ ήταν συντονιστής για την ειδικότητα των Νηπιαγωγών στο πρόγραμμα της ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (2020-2022).

Είναι συνεργάτης ως expert του Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας αναλάβει την προσαρμογή του εργαλείου SELFIE για την προσχολική ηλικία

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

© 2016 nured.uowm.gr