Η ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Ολοκληρωμένο

Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών
Διάρκεια: 11/03/2009 έως 30/06/2010
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.rc.auth.gr/Call/Detail/Item/8486955?ReturnToPage=233
Επιστημονικός υπεύθυνος:

Πανελλαδική έρευνα με στόχους:


  • Συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης/παράγοντες που την επηρεάζουν

  • Διαρροές από το εκπαιδευτικό σύστημα

  • Προσδοκίες των μεταναστών δεύτερης γενιάς και των γονέων τους

  • Διαμόρφωση εθνικής και ψυχολογικής ταυτότητας

  • Βαθμός προσαρμογής των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο περιβάλλον

© 2016 nured.uowm.gr