Θανασούλας Ανδρέας

Επιβλέπων Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος

Τίτλος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΡΑΜΑ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Αναπαραστάσεις Tης Εργασίας Στο Μεταπολεμικό Ελληνικό Δραματικό Κείμενο.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:
1) Νίκος Φωτόπουλος
2) Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
3) Αγγελική Ρόζη

Περίληψη

Πρόκειται για μια διττή προσέγγιση του μεταπολεμικού δραματουργικού κειμένου μέσα από έργα και συγγραφείς που καθόρισαν και διαμόρφωσαν το τοπίο της ελληνικής μεταπολεμικής δραματουργίας. Η έρευνα αφορά πρωτίστως την κοινωνιολογία της εργασίας και τη συνάφεια των κειμένων με τις υπάρχουσες κοινωνιολογικές θεωρίες, όπως έχουν διαμορφωθεί στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Επιπλέον θα ερευνήσουμε το κατά πόσο το θέμα της εργασίας αποτέλεσε και μπορεί να αποτελέσει αφετηρία έμπνευσης και δημιουργίας για την παραγωγή δραματουργικών κειμένων.

© 2016 nured.uowm.gr