Στράγγας Αντώνιος

Επιβλέπων Καθηγητής: Καριώτογλου Πέτρος

Τίτλος: Μελέτη των απόψεων και των πρακτικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Καριώτογλου Πέτρος
2) Παπαδοπούλου Πηνελόπη
3) Σπύρτου Άννα

Περίληψη

Στην  παρούσα μελέτη περιγράφονται οι απόψεις και των πρακτικές εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης (ΕΠΕ) όταν σχεδιάζουν και υλοποιούν διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), καθώς και η αναζήτηση συνέπειας μεταξύ απόψεων και πρακτικών των ΕΠΕ. Επιπλέον θα επιχειρηθεί η αναδειχθεί η επίδραση ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης (ΠΕΜ) πολύ χρόνο μετά την ολοκλήρωσή του. Η διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών θα πραγματοποιηθεί με ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις και με μη συμμετοχική παρατήρηση. Τα δεδομένα θα αναλυθούν ποιοτικά, αλλά θα επιχειρηθεί ημιποσοτική παρουσίαση για την ευχερέστερη σύγκριση των αποτελεσμάτων.

© 2016 nured.uowm.gr