Σταύρου Αθανάσιος

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου

Τίτλος: Αναπαραστάσεις των πολιτισμικών αξιών στο σχολικό εγχειρίδιο: Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Ιφιγένεια Βαμβακίδου
2) Νίκος Φωτόπουλος
3) Χαράλαμπος Λεμονίδης

Περίληψη

Ο σκοπός και η πρωτοτυπία της διδακτορικής πρότασης έγκειται στο καινοφανές υλικό που παρουσιάζεται στο σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, καθώς για πρώτη φορά πέραν από τις μαθηματικές γνώσεις και πληροφορίες οι πομποί για τη συγγραφή του εγχειριδίου επιλέγουν «σημεία» και «σύμβολα», γλωσσικά και οπτικά σημαίνοντα που αναφέρονται στις αξίες.

© 2016 nured.uowm.gr