Σωτηρίου Ελένη

Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Δ. Ντίνας

Τίτλος: Κριτική Ανάλυση του Λόγου του/της φιλολόγου στο γλωσσικό μάθημα στο γυμνάσιο.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Κων/νος Δ. Ντίνας
  2. Αναστασία Στάμου
  3. Δημήτριος Κουτσογιάννης

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι να αναλύσει τον λόγο που χρησιμοποιούν οι φιλόλογοι κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας το τριπλό αναλυτικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Norman Fairclough, επιδιώκει να περιγράψει τις τυπικές ιδιότητες του λόγου του φιλολόγου ως κειμένου, να ερμηνεύσει τον λόγο που χρησιμοποιείται κατά την πρακτική λόγου, δηλαδή τη διδασκαλία, και τέλος να εξηγήσει την ιδεολογική επίδραση που έχει ο λόγος του/της φιλολόγου στην κοινωνική πρακτική, δηλαδή την εκπαιδευτική διαδικασία.

© 2016 nured.uowm.gr