Μουσέτης Γρηγόριος

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζάρτζας

Τίτλος: Η Ετερότητα στον Παιδαγωγικό Διάλογο της Μετανεωτερικότητας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Γεώργιος Τζάρτζας
2) Ευαγγελία Καλεράντε
3) Ζαχαρίας Παληός

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει το είδος των ταξινομήσεων (το είδος της ετερότητας) που είναι ορατές στον παιδαγωγικό λόγο στη νεωτερική και στη μετανεωτερική εποχή, τον Παιδαγωγικό λόγο που εκφράζεται την εποχή της νεωτερικότητας  και της μετενεωτερικότητας για την ετερότητα, αλλά και τον τρόπο που διαφοροποιείται ιστορικά ο λόγος αυτός. Ενδιαφέρον θα έχει να εξεταστεί το κατά πόσον ο Παιδαγωγικός λόγος ακολουθεί τις ιστορικές εξελίξεις (κοινωνικοοικονομικές κτλ.) σε σχέση με τη διαχείριση της ετερότητας αλλά και να απαντηθούν τα ερωτήματα εάν η εκπαίδευση και αγωγή έχουν αφετηρία και υπολογίζουν την πολυμορφία αυτή και τις ιδιαιτερότητές και ανάγκες της, αλλά και εάν τη λαμβάνουν υπόψη στα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

© 2016 nured.uowm.gr