Μυροφορίδης Αλέξανδρος

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Τίτλος: Η πλοκή ως δομικό στοιχείο του πεζογραφικού σύμπαντος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικές αρχές.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
2) Καρακίτσιος Ανδρέας
3) Πατερίδου Γεωργία

Περίληψη

Η διατριβή στοχεύει στην παρουσίαση της πλοκής ως βασικό στοιχείο της μυθοπλασίας, διερευνά, αξιολογεί και επιχειρεί να ορίσει τον ρόλο της στο πεζογραφικό σύμπαν. Ως πλοκή θα πρέπει να θεωρείται η εσωτερική δομή ενός κειμένου, με την εξωτερική να αποτελεί και να απαιτεί έναν εξίσου ιδιαίτερο σχεδιασμό και χειρισμό. Κατόπιν μίας σύντομης αλλά περιεκτικής ιστορικής καταγραφής, η διατριβή αναλύει όλες τις παραμέτρους σύνθεσης αυτής και την πρακτικής της εφαρμογή, με την πολύτιμη βοήθεια της Δημιουργικής Γραφής, εντός του κειμένου.

© 2016 nured.uowm.gr