Λιθοξοΐδης Στυλιανός

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελία Καλεράντε

Τίτλος: Διαστάσεις του κοινωνικού φύλου στον κειμενικό-πολιτικό λόγο εντύπων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας (1974-2020)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Ευαγγελία Καλεράντε
2) Γεώργιος Τζάρτζας
3) Βασιλική Πλιόγκου

Περίληψη

Η έννοια του κοινωνικού φύλου γεννιέται το 1955 από τον σεξολόγο John Money, στην προσπάθειά του να το διαχωρίσει από το βιολογικό φύλο. Έκτοτε, η ιδέα αυτήν εξαπλώθηκε παράλληλα με την εξάπλωση του φεμινισμού, ο οποίος ενέταξε στην ιδεολογία του τη διάκριση του κοινωνικού από το βιολογικό φύλο. Ξεφεύγοντας από την ελίτ του ακαδημαϊκού λόγου, σκοπός της έρευνας αυτής είναι να πείσει για την αξία διερεύνησης του παραπάνω ζητήματος από τη σκοπιά εντύπων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό φύλο αναπαρίσταται μέσα από έντυπα που εκδίδουν ομάδες πίεσης. Ο στόχος της έρευνας είναι πολλαπλός. Πρώτον, θα εξετασθεί ο λόγος των περιοδικών. Δεύτερον, ο σκοπός των περιοδικών αυτών. Έπειτα, η ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική. Τέλος, είναι σημαντικό να συγκεκριμενοποιηθούν οι παρεμβάσεις των περιοδικών στην εκπαίδευση, κοινωνικοποιώντας τα μέλη της σε μία εκπαιδευτική πολιτική δικαιωμάτων και κοινοποιώντας ζητήματα για εκφοβισμό μαθητών. Το δίχως άλλο, στόχος είναι να σταχυολογηθούν κείμενα των περιοδικών που αναφέρονται στην άτυπη εκπαίδευση και στην παρέμβαση στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο διεθνές περιβάλλον, αντίστοιχα περιοδικά λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν ως φορείς πίεση για αλλαγές που επέφεραν τομές στην εκπαίδευση.

© 2016 nured.uowm.gr