Λαναράς Κωνσταντίνος

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ντίνας

Τίτλος: Το Συναμφότερο μέλους και λόγου στις συνθέσεις  του Ματθαίου Βατοπεδινού – Η εκπαιδευτική διάσταση της μελοποιητικής του τέχνης

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Κωνσταντίνος Ντίνας
2) Μιχαήλ Στρουμπάκης
3) Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Περίληψη

Η εργασία έχει ως θεματικό κέντρο της το δίπολο γλώσσας και μουσικής επένδυσης αυτής. Θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την παρουσίαση του τρόπου συσχέτισης των δύο βασικών στοιχείων της υμνογραφίας, του λόγου και της μουσικής, καθώς επιδιώκεται να κατανοηθεί η μουσική στην ολότητά της ως ενότητα. Η κάθε λέξη στην υμνογραφία ηχεί, με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταδίδεται το νοούμενο με δυναμική και προοπτική. Η μελοποίηση «κατά τα νοούμενα» στον Ματθαίο Βατοπαιδινό έχει ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία. Και αυτό, γιατί μελοποιεί τις λέξεις με αισθητικό κριτήριο όχι μόνο της θεολογικής τους αξίας μέσα στον ύμνο, αλλά και της λογοτεχνικής τους. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην εκπαιδευτική διάσταση της μελοποιητικής δεινότητας του Ματθαίου, μέσα από τη σύζευξη των τεχνοτροπιών μελοποίησης των παρελθόντων ετών. Η καταγραφή από τον μουσικό, συνθέτη, προφορικών αποδόσεων, μελωδιών και αποχρώσεις αυτών, αποτελεί ισχυρό δείκτη γραμματισμού. Μέσα από τη  διερεύνηση και ανάδειξη της σχέσης με εξηγητές και μουσικούς εντός και εκτός του Αγίου Όρους θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε και την ενδεχόμενη ωφέλεια  εκείνης της μελοποιητικής τάσης στη νέα μουσική, εκπαιδευτική και  συνθετική πραγματικότητα.

© 2016 nured.uowm.gr