Κολιοφώτη Όλγα

Επιβλέπων Καθηγήτής: Τζάρτζας Γεώργιος

Τίτλος: Εκπαίδευση και νεοτερικότητα: Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ελληνικό παράδειγμα.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Τζάρτζας Γεώργιος
2) Ανδρέας Ανδρέου
3) Ευαγγελία Καλεράντε

Περίληψη

Σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκοσμιοποίηση και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη φέρνουν τα κράτη αντιμέτωπα με προκλήσεις όπως η πολιτική και οικονομική αστάθεια, η κοινωνική συνοχή, η δημογραφική αλλαγή και η απασχολησιμότητα, η Ευρώπη καλείται και πάλι να αντιμετωπίσει προκλήσεις σαν αυτές και να αποδείξει την ανταγωνιστικότητά της καθιστώντας τον εαυτό της ως έναν «από τους καλύτερους τόπους διαβίωσης στον κόσμο». Κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ διαδραματίζει η εκπαίδευση με τα κράτη- μέλη της να δέχονται συνεχώς πιέσεις για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών οι οποίες θα οδηγήσουν στις επιδιωκόμενες μεταρρυθμιστικές αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, επηρεάζουν και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης ξεκινώντας από την Πρωτοβάθμια. Σε αυτή τη βαθμίδα θα εστιάσει η εν λόγω έρευνα καθώς πλέον η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθίσταται καθοριστικός παράγοντας παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, καλλιέργειας ικανοτήτων και δεξιοτήτων (βιώσιμης ανάπτυξης, προώθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής).

Με ποιον όμως τρόπο και σε ποιον βαθμό οι πολιτικές της ΕΕ έχουν επηρεάσει και εισχωρήσει στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Πόσο έχουν επηρεάσει και μεταβάλλει την εγχώρια εκπαιδευτική κουλτούρα οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών; Και τέλος, σε ποιον βαθμό οι μεταρρυθμιστικές αυτές προσπάθειες κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα πιο δημοκρατικό σχολείο που να παρέχει ισότητα ευκαιριών και να έχει στο επίκεντρό της τον μαθητή;

© 2016 nured.uowm.gr