Κικής Κωνσταντίνος

Επιβλέπων Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Τίτλος: Η συμβολή της Δημιουργικής Γραφής στις Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες. Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικές αρχές βασισμένες στη Βιομηχανική έρευνα – Κοστολόγηση

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
  2. Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου, Καθηγήτρια
  3. Νικόλαος Σαριαννίδης

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή εξετάζει τον όρο «πολιτιστικές βιομηχανίες» με την αρνητική του πρώτη χρήση στις αρχές του 20ού αιώνα από τη Σχολή της Φρανκφούρτης και τη σύνδεσή του με την ανάδυση της μαζικής κοινωνίας και κουλτούρας μέχρι τη σημερινή του θετική σημασιοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ως πολιτιστικές βιομηχανίες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προσφέρουν στα έργα διάνοιας προστιθέμενη αξία οικονομικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα νέες αξίες στα άτομα και στις κοινωνίες σε επίπεδο ενημέρωσης, μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Στις παραδοσιακές μορφές πολιτισμικής βιομηχανίας (κινηματογράφο, μουσική, εκδόσεις) προστίθενται βιομηχανίες του δημιουργικού τομέα, των τεχνών, της τεχνολογίας και τους πολιτιστικού τουρισμού. Ως πολιτιστικά αγαθά, σύμφωνα με την ταξινόμηση της UNESCO θεωρούνται: η πολιτιστική κληρονομιά, τα έντυπα και η λογοτεχνία, η μουσική και οι τέχνες του θεάματος, το οπτικοακουστικά μέσα, οι κοινωνικό-πολιτιστικές δραστηριότητες, τα αθλήματα και ο τουρισμός. Η διατριβή θα διερευνήσει  τη συμβολή του επιστημονικού πεδίου της Δημιουργικής Γραφής στη «συμφιλίωση» της οικονομικής διάστασης της πολιτιστικής βιομηχανίας και της τέχνης μέσα από τη διάκριση και αναγνώριση της ετερογένειας των χαρακτηριστικών της διοίκησης και της διαχείρισης των οργανισμών – επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα πολιτισμού. Θα καταγραφεί η κοστολόγηση, παραγωγή, διανομή και παρακολούθηση τηλεοπτικής πολιτιστικής εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) αλλά και η αξιοποίηση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων για να δειχθεί ότι σήμερα ο πολιτισμός αποτελεί περιουσιακό στοιχείο μιας νέας πολιτιστικής, δημιουργικής, οικονομίας που με βασικό άξονα την ανεξάντλητη πηγή της ανθρώπινης δημιουργικότητας διασυνδέει με δυναμικό τρόπο τις σφαίρες της καινοτομίας (τεχνολογική δημιουργικότητα), της επιχειρηματικότητας (οικονομική δημιουργικότητα) και του πολιτισμού (πολιτιστική δημιουργικότητα).

© 2016 nured.uowm.gr