Γεωργούλας Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Τίτλος: Δημιουργική Γραφή και Εγκλεισμός

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
2) Τριαντάρη Σωτηρία
3) Καρακίτσιος Ανδρέας

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο οι δυνατότητες της λογοτεχνικής ανάγνωσης και γραφής σε συνθήκες εγκλεισμού (φυλακές). Στην παρούσα διατριβή πρόκειται να αναδειχθεί το πώς το γνωστικό αντικείμενο αλλά και το «διδακτό» της Δημιουργικής Γραφής, σε ένα πεδίο που η διαφορετικότητα των ανθρώπων δεν έγκειται μόνο σε πολιτισμικές ετερότητες και κουλτούρες, αλλά αποτελεί και μέρος μιας ιδιαίτερης κοινωνικής κατασκευής, μπορεί να μας οδηγήσει σε νέους τρόπους διδασκαλίας, νέες προσεγγίσεις των λογοτεχνικών μορφών στους έγκλειστους συνανθρώπους μας. Σε μια κοινωνική κατασκευή στην οποία, σύμφωνα και με τον Foucault, εκτοπίζεται το ανήθικο, το παράλογο και το άσχημο ώστε να αναδειχθούν οι κυρίαρχες αξιολογικές κατηγορίες της κοινωνίας, οι διδακτικές πρακτικές αποκτούν μια ακόμη πιο ανθρωπιστική διάσταση.

Η Λογοτεχνία δημιουργεί «πιθανούς κόσμους» μετασχηματίζοντας μέσω της ανοικείωσης το συνηθισμένο, το συμβατικό της πραγματικότητας. Το πώς μπορούμε μέσω των διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων της Δημιουργικής Γραφής να δημιουργήσουμε «πιθανούς κόσμους» όπου το «Εγώ» διαμορφώνεται με τρόπους αποδεκτούς, μέσα σε ένα περιβάλλον αποκλεισμού, αποτελεί μια πρόκληση για την παιδαγωγική της δυναμική.

© 2016 nured.uowm.gr