Χατζηδημητρίου Ευθυμία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σωτηρία Τριαντάρη

Τίτλος: Διαμεσολάβηση και συναισθηματική νοημοσύνη, θεωρητική ανάλυση και εμπειρική μελέτη στις τοπικές ομάδες υγείας.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Σωτηρία Τριαντάρη
2) Λαζαρίδης Θεμιστοκλής
3) Μπράτιτσης Θαρρενός

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο την βιβλιογραφική μελέτη του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαμεσολάβησης στις Τοπικές Ομάδες Υγείας και την ερευνητική ανάλυση του επιπέδου της συναισθητικής νοημοσύνης των εργαζομένων των Τοπικών ομάδων υγείας καθώς και τα αίτια  και τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων.

© 2016 nured.uowm.gr