Χαρισοπούλου Μαρίνα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σωτηρία Τριαντάρη

Τίτλος: Αποτελεσματική ηγεσία στη λήψη αποφάσεων και η διαμεσολάβηση στη εκπαιδευτικών – γονέων. Μελέτη περίπτωσης τα δημοτικά σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Σωτηρία Τριαντάρη
2) Γεώργιος Τζάρτζας
3) Ευαγγελία Καλεράντε

Περίληψη

Ο άνθρωπος από τα πανάρχαια χρόνια οργανώθηκε σε ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων. Φυσική εξέλιξη μιας συνεργασίας όταν τα συμφέροντα συγκρούονται είναι οι διενέξεις, ένα φυσιολογικό κοινωνικό φαινόμενο. Οι συγκρούσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της ζωής του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής του και εκδηλώνονται άλλοτε με τη μορφή μιας απλής διαφωνίας, άλλοτε με τη μορφή επιθετικότητας και πολλές φορές παίρνουν και τη  μορφή της παθητικής αντίστασης.

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει πως οι Διευθυντές/ριες σχολείων αναλώνουν αρκετό χρόνο για να δώσουν λύση σε πολλές μορφές συγκρούσεων ξεκινώντας από την ατομική σύγκρουση που βιώνουν οι ίδιοι για τη λήψη μιας απόφασης στην συνέχεια να αντιμετωπίσουν και να αφιερώσουν χρόνο για τις διενέξεις μεταξύ των συναδέλφων, των μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Οι αποφάσεις που θα πάρει η Διοίκηση του σχολείου θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο σχολικό κλίμα και θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ σχολείου και γονέων. Βασικός στόχος της διατριβής αυτής δε θα είναι να αποδείξει πως η ελάττωση των συγκρούσεων θα αποτελέσει τη λύση για την ομαλοποίηση του σχολικού κλίματος, αλλά  πως ο Διευθυντής ως Ηγέτης και Διαμεσολαβητής θα αναδείξει μέσα την οργανωτική μορφή της διαμεσολάβησης, ως επικοινωνιακό εργαλείο, θετικά στοιχεία όπως τους κοινούς στόχους και σκοπούς και να εξελιχθεί σε λειτουργική και αποτελεσματική κάθε σύγκρουση που θα καλείται να αντιμετωπίσει.

Η διατριβή πραγματεύεται τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές του σύγχρονου Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο οποίος διαδραματίζει και το ρόλο του διαμεσολαβητή, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι η αμεροληψία, η αμοιβαιότητα, η ισορροπία, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η σοβαρότητα, η βοήθεια, η ψυχραιμία, η ενσυναίσθηση, το χιούμορ.

Η παρούσα έρευνα καλείται να συμπληρώσει τα ευρήματα που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές του/της σύγχρονου Διευθυντή/ντριας με τα σημερινά δεδομένα του Διαμεσολαβητή. Η αναγκαιότητα του θεσμού της Διαμεσολάβησης ως εργαλείο επικοινωνίας θα αναδειχθεί μέσα από την έρευνα, η οποία ευελπιστεί να κινητοποιήσει την πολιτεία στην επιμόρφωση των Διευθυντών/ντριών, και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε λόγω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης να προβεί η εξέχουσα σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των συμβουλευτικών διαδικασιών ως εργαλείο εξομάλυνσης των σχέσεων στη σχολική κοινότητα.

© 2016 nured.uowm.gr