Αρβανίτη Βιργινία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:Μπράτιτσης Θαρρενός

Τίτλος: STEAM και παιχνιδοποίηση για μαθητές ηλικίας 4-8 ετών

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Πλιόγκου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  2. Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβής είναι να αναπτυχθούν σχέδια μαθήματος για την εκπαίδευση μέσω STEAM και παιχνιδοποίησης για μαθητές παιδικής ηλικίας, με πρόσθετο ψηφιακό υλικό, τα οποία θα δοκιμαστούν στην τάξη και θα αξιολογηθούν από εκπαιδευτές ECE, γονείς και μαθητές, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε αυτές τις ηλικίες μέσω gaming και εκπαίδευσης ECE. Μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων θα ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι της προσχολικής ηλικίας να χρησιμοποιήσουν υλικά που ήδη υπάρχουν στις τάξεις τους, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει η σύνδεση με τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου με την εκπαίδευση STEAM.

© 2016 nured.uowm.gr