Ανδρεάκου Ειρήνη – Ζαχαρούλα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Τίτλος: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας για τη Σημασία της Νανοτεχνολογίας στις Ιατρικές επιστήμες σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Παπαδοπούλου Πηνελόπη
  2. Σπύρτου Άννα
  3. Χρήστου Κωνσταντίνος

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας σειράς διδακτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα της Βιολογίας οι οποίες θα αφορούν εφαρμογές της σύγχρονης επιστήμης, της νανοτεχνολογίας, στην ιατρική. Στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον αναπτυσσόμενο κλάδο της νανοτεχνολογίας, να κατανοήσουν τις βασικές της έννοιες και πως η ανάπτυξή της έχει επηρεάσει συγκεκριμένα τον τομέα της ιατρικής, καθώς και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν ότι η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας εκτός από τα οφέλη που έχει επιφέρει, ενέχει και κινδύνους που αφορούν είτε την ανθρώπινη υγεία είτε το περιβάλλον γενικότερα  και μόνο μέσω σωστής και υπεύθυνης έρευνας μπορεί κάποιος να αποκτήσει σφαιρική εικόνα και να κάνει σωστή χρήση της.

© 2016 nured.uowm.gr