Επιστημονική Ημερίδα “Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση”

29 Μαΐου 2014
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση
9η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Π. Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης
Την Πέμπτη 29.05.2014 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής, θα πραγματοποιηθεί Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση» στο πλαίσιο της 9ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης.

© 2016 nured.uowm.gr